Tag Archives: Base

T. R . I . P [Fall]

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼   ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼     ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼   ∼∼∼∼∼∼∼  ∼∼∼∼∼∼∼∼∼
Base.Base.                                                           rain
Base.                 oooo yeah
Base.Base.            ####                                                       I slip fall
Base.                                                        the weather man
Base.Base.                      my bad
Base.           ———-                                                                                 clouds         [[\\]]
Base.Base.                                                      I trip fall
Base.       xxx                               !!!
Base.Base.       I go too far they say     I go too far they say      I go too far they say
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

Advertisement

Leave a comment

Filed under Art, Fashion, Music